Programy i Projekty

Rok Tytuł Koordynator
2020 „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Pamiętowie” Karol Gutsze
Rok Tytuł Koordynator
2010 „W kulki z władzą” Karol Gutsze
2010 „Kulturalne Pamiętowo” Janina Marciniak
2010 Prezntacja Ptasiej Wioski grupom turystycznym Renata Borowiecka-Gutsze
2010 Ptasia Wioska na Wojewódzkim Forum Organizacji Pozarządowych Karol Gutsze
2010 „Śladami Leona Wyczółkowskiego - plenery malarskie” Renata Borowiecka-Gutsze
2010 Renowacja krzyża przydrożnego w Adamkowie Renata Borowiecka-Gutsze
2010 Ptasia Wioska w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu Renata Borowiecka-Gutsze
Rok Tytuł Koordynator
2009 „W kulki z władzą” Karol Gutsze
2009 „Organizacja imprez intergujących lokalną społeczność” Janina Marciniak
2009 „Kultura na co dzień – Ptasia Wioska Adamkowo”, w tym: Renata Borowiecka-Gutsze
    „Kamienne Ptaki w Ptasiej Wiosce” R. Borowiecka-Gutsze
    „Otwarcie Ptasiej Wioski” R. Borowiecka-Gutsze
    „Strona internetowa Ptasiej Wioski” Karol Gutsze
    „Warsztaty malarskie dla dzieci” R. Borowiecka-Gutsze
2009 „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich” Janina Marciniak
Rok Tytuł Koordynator
2008 „W kulki z władzą” Karol Gutsze
2008 „Wspólnie tańczymy w przyszłość” Marek Leśnicki
2008 „Masz głos, masz wybór” Karol Gutsze
2008 Imprezy integrujące sołectwo Karol Gutsze
2008 „Na wsi - nie tylko ziemniaki” Karol Gutsze
2008 „Rodzinny Dzień Chłopa” Karol Gutsze
2008 Wycieczka w Bieszczady dla aktywnej młodzieży z gminy Beata Wiśnioch
2008 Udział w plenerach rzeźbiarzy ludowych w Kęsowie Renata Borowiecka-Gutsze
2008 „Pamiętowskie Gosposie” - nieformalna grupa młodzieży (Stowarzyszenie użyczało konta) Anna Berezicka
Rok Tytuł Koordynator
2007 „Mikołajkowe szaleństwa w śnieżnej Krajnie” Janina Marciniak
2007 Organizacja dożywiania dzieci i młodzieży Janina Marciniak
2007 „RODZINA NASZĄ WSPÓLNĄ SPRAWĄ” Karol Gutsze
2007 „W kulki z władzą” Karol Gutsze
2007 "ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY Z UBOGICH RODZIN PODCZAS WAKACJI LETNICH" Janina Marciniak, Renata Borowiecka-Gutsze
2007 „Rodzinny Dzień Chłopa” Karol Gutsze
2007 „Pamiętowskie Gosposie” - nieformalna grupa młodzieży - pomoc w opracowaniu wniosku Karol Gutsze

Design by ealigam from styleshout.com