Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich

W listopadzie 2008 roku gmina Kęsowo oraz Stowarzyszenie na Rzecz Pamiętowa i Adamkowa przystąpiły do realizacji projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich” koordynowanego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego.
Projekt jest realizowany równolegle w czterech innych gminach: Kętrzyn i Lubawa – woj. warmińsko-mazurskie, Pawłosiów – woj. podkarpackie, Cyców – woj. lubelskie Podstawowe cele projektu:

 • wypracowanie modelu współpracy pomiędzy władzami samorządowymi, placówkami edukacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci,
 • integracja społeczność gminy, lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych na rzecz rozwiązania problemu nierównego dostępu do dobrej edukacji dzieci wiejskich, który obniża ich szanse w porównaniu z dziećmi z miasta i zwiększa stopień ich zagrożenia wykluczeniem społecznym,
Działania projektu skierowane są bezpośrednio do dzieci i rodziców, przedstawicieli władz i instytucji samorządowych, nauczycieli, i organizacji pozarządowych.

Projekt realizujemy we współpracy z Early Years – The Organization for Young Children z Irlandii Północnej (Wielka Brytania). Early Years od 1965 roku zajmuje się promowaniem i organizowaniem wysokiej jakości opieki i edukacji dla dzieci, kształceniem dorosłych pracujących z dziećmi, rodzicami oraz rozwojem lokalnym.

Honorowy patronat nad projektem objął Rzecznik Praw Dziecka Rzeczypospolitej Polskiej Marek Michalak.

Najważniejsze działania:
 • Międzynarodowe seminarium na temat znaczenia, jakie dla integracji społecznej ma wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci od wczesnego dzieciństwa (listopad 2008).
 • Szkolenie „Współpraca nauczycieli i rodziców na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych” (styczeń 2009).
 • Szkolenie dla animatorów Grup Zabawowych przygotowujące do prowadzenia zajęć rozwojowo-edukacyjnych dla małych dzieci i rodziców (styczeń-luty 2009).
 • Seminarium „Gminna strategia wyrównywania szans edukacyjnych”(luty – marzec 2009).
 • Zajęcia w „Grupach Zabawowych”. Na terenie gminy zostały utworzone 4 grupy. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu od marca do grudnia 2009.
 • Gminna konferencja dla społeczności lokalnej, będzie poświęcona zaprezentowaniu dobrych praktyk podejmowanych na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych (jesień 2009).
 • Publikacja na temat wyrównywania szans edukacyjnych, w której będą zawarte przykłady rozwiązań wypracowanych w gminach oraz możliwości tworzenia lokalnych programów przeciwdziałania marginalizacji społecznej (styczeń 2010).
 • Ogólnopolska konferencja z udziałem Early Years Organization, przedstawiająca efekty projektu odbędzie się Warszawie (luty 2010).
Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie: www.frd.org.pl

Projekt współfinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Kontakt:
 • Janina Marciniak – koordynatorka projektu ze strony Stowarzyszenia na rzecz Pamiętowa i Adamkowa, lokalna animatorka Grup Zabawowych, Pamiętowo 16, 89-506 Kęsowo, e-mail: stopa@ww.org.pl
 • Monika Trzeciak – lokalny koordynator Urząd Gminy Kęsowo, Ul. Główna 11, 89 – 506 Kęsowo, Tel. 052 33 44 091 wew. 32, e-mail: fundusze_unijne@poczta.onet.eu
 • Adam Dereziński – koordynator projektu Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, ul. Flory 1/8, 00-586 Warszawa, tel. (+48 22) 652 30 82, tel. (+48 22) 881 15 80, tel. /fax.(+48 22) 849 30 41, e-mail: frd@frd.org.pl, e-mail: aderezinski@frd.org.pl

Projekt w prasie: Gazeta Pomorska, 7 luty 2009r.