Cele, statut, działalność

Cele Stowarzyszenia:

 1. Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego.
 2. Wspieranie lokalnego rozwoju społecznego, kulturalnego, gospodarczego i oświatowego poprzez inicjowanie oraz wspieranie działań służących tym celom.
 3. Czynny udział w tworzeniu demokratycznego państwa opartego na zasadzie jawności i przejrzystości.
 4. Czynny udział w tworzeniu demokratycznego państwa opartego na zasadzie jawności i przejrzystości.
 5. Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych i innych.
 6. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.
 7. Budowanie świadomości obywatelskiej, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży.
 8. Promowanie regionu we wszystkich tego aspektach.
 9. Integracja, aktywizacja i pomoc inwalidom, osobom niepełnosprawnym, starszym i potrzebującym.

Cele są realizowane przez:

 1. Organizację imprez, kursów, szkoleń, obozów oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 2. Wspieranie inicjatyw służących realizacji celów Stowarzyszenia.
 3. Działania mające na celu promowanie walorów turystycznych i gospodarczych sołectwa, gminy i regionu.
 4. Opracowywanie i publikowanie materiałów informacyjnych.
 5. Współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla zadań statutowych stowarzyszenia.
 6. Udział w zjazdach, konferencjach, szkoleniach.
 7. Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów przedsięwzięć związanych z rozwojem lokalnym.
 8. Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów przedsięwzięć związanych z zachowaniem tradycji, kultury i lokalnej tożsamości.
 9. Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów przedsięwzięć związanych z realizacją celów statutowych.
 10. Tworzenie projektów oraz pozyskiwanie sponsorów w celu uzyskania środków na realizację celów statutowych.
 11. Wspieranie aktywnego udziału lokalnego społeczeństwa w Unii Europejskiej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom globalizacji i intergacji europejskiej.

Statut Stowarzyszenia na rzecz Pamiętowa i Adamkowa

Statut StoPA

Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok

 1. Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe za 2009 rok

 1. Sprawozdanie finansowe - strona tytułowa
 2. Sprawozdanie finansowe - informacja wstępna
 3. Sprawozdanie finansowe - informacja dodatkowa
 4. Sprawozdanie finansowe - bilans
 5. Sprawozdanie finansowe - rachunek wyników
 6. Sprawozdanie finansowe - oświadczenie US
 7. Uchwała Zarządu nr 1
 8. Uchwała Zarządu nr 2
 9. Uchwała Zarządu nr 3
 10. Załącznik do Uchwały Zarządu nr 3
 11. Protokoł z posiedzenia Zarządu - 29.06.2010r.

Sprawozdanie merytoryczne za 2008 rok

 1. Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe za 2008 rok

 1. Bilans
 2. Rachunek zasków i strat
 3. Informacja dodatkowa cz. 1
 4. Informacja dodatkowa cz. 2
 5. Uchwała zatwierdzająca

Działalność w 2007 roku (wyciąg ze sprawozdania rocznego)

Sprawozdanie za 2007 rok (fragmenty)

Stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym

KRS 0000279786

Darmowa przeglądarka Acrobat Reader(do odczytu powyższych dokumentów)

Acrobat Reader

Design by ealigam from styleshout.com