Akcja "Masz głos, masz wybór"

Warszawa, 24 październik 2009r.

Podsumowanie czterech lat akcji, plany na 2010 i wizja do 2015 roku - to tematy spotkania, na które zaproszeni zostali przedstawiciele 20 wybranych uczestników akcji z całego kraju.

Spotkanie prowadzili: koordynatorka akcji z ramienia Fundacji Batorego, Joanna Załuska, oraz dyrektor "Szkoły Liderów", Przemysław Radwan-Röhrenschef. Uczestnikami byli przedstawiciele wybranych 20 organizacji, które lokalnie realizują zadania akcji i mają bezpośredni wpływ na jej przebieg. Z ramienia naszego stowarzyszenia w spotkaniu uczestniczył prezes, Karol Gutsze. Na spotkaniu wymienialiśmy się doświadczeniami z minionych lat, dyskutowaliśmy o tym, co warto powtórzyć a co trzeba zmienić. Organizatorzy przedstawili swoją propozycję programu na przyszły rok i wizję na przyszłość, która poddana została pod dyskusję uczestników. Wyniki dyskusji i wypracowane w grupach pomysły pozwolą na lepsze zaplanowanie dalszego ciągu akcji. Informacje o akcji "Masz głos, masz wybór" można znaleźć na jej stronie internetowej.

Wyjazd studyjny

Schwarzwald, 9-17 październik 2009r.

Nasze stowarzyszenie wzięło udział w wyjeździe studyjnym do Schwarzwaldu organizowanym przez Lokalną Grupę Działania "Bory Tucholskie"

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej dotyczącej wyjazdu.

Misja: Bioróżnorodność

Bachotek, 1-3 października 2009r.

Ponad 100 osób, a wśród nich rolnicy, ogrodnicy, hodowcy, pasjonaci, aktywiści, naukowcy i urzędnicy, wzięło udział w konferencji Misja: Bioróżnorodność. Nie zabrakło gości zagranicznych. Seminaria odbywały się w Bachotku k. Brodnicy w dniach 1-3 października.

Oprócz szerokiej palety prezentowanych zagadnień uczestnicy sformułowali najważniejsze problemy napotykane przez osoby pragnące uprawiać, hodować bądź dystrybuować dawne odmiany i rasy zwierząt lub roślin gospodarskich. W trakcie konferencji odbyły się także warsztaty sadownictwa prowadzone przez Grzegorza Hoduna.

Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Dla Dawnych Odmian i Ras

Barwa Lata, Dary Jesieni

Przysiek, 12 września 2009r.

Renata Borowiecka-Gutsze, członek zarządu naszego stowarzyszenia, promowała Ptasią Wioskę - Adamkowo na stoisku w Przysieku.

12 września 2009r. w Przysieku pod Toruniem odbyły się XV Krajowye Dożynki Ekologiczne połączone z festynem "Barwy Lata, Dary Jesieni". Festyn był okazją do promocji kujawsko-pomorskiej wsi. Na zaproszenie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie Ptasia Wioska - Adamkowo prezentowała na nim swoje stoisko.
O festynie napisali:
K-PODR
Gazeta Pomorska
Trybuna

Organizatorem był Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

X Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych

Toruń, 5 czerwca 2009r.

Na jubileuszowym święcie ngo-sów naszego regionu nasze stowarzyszenie reprezentował prezes, Karol Gutsze.

Stowarzyszenie na rzecz Pamiętowa i Adamkowa, wraz z marszałkiem województwa, przedstawicielami sejmu i sejmiku wojewódzkiego, urzędów, instytucji i organizacji pozarządowych wzięło udział w jubileuszowym Forum Organizacji Pozarządowych w Toruniu. Forum było bardzo udane, a największą jego atrakcją był występ orkiesty madolinowej Campanella z Cekcyna.
O forum
Program forum

Spotkanie z władzami województwa kujawsko-pomorskiego

Toruń, 21 kwietnia 2009r.

Przezes naszego stowarzyszenia, Karol Gutsze, wziął udział w spotkaniu władz województwa kujawsko-pomorskiego z przedstawicielami trzeciego sektora w naszym regionie.

Celem spotkań było zainicjowanie prac nad Wieloletnim programem współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2010-2015 oraz dyskusja nad stanem obecnym współpracy samorządu województwa z podmiotami trzeciego sektora.
O spotkaniu

Forum NGO

Kęsowo, 23 maja 2009r.

Ptasia Wioska - Adamkowo prezentowana była na Forum Organizacji Pozarządowych w Kęsowie przez Renatę Borowiecką-Gutsze, członka zarządu naszego stowarzyszenia.

W programie forum znalazły się prelekcje Mirosławy Tomasik z Towarzystwoa Rozwoju Gminy Płużnica pn. "Aktywizacja społeczności lokalnej. Przykłady współpracy", Moniki Krauze z Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego „Tilia” pn. "Działalność edukacyjna Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego "TILIA", Marka Solon-Lipińskiego z Fundacji Batorego prezentującego akcje "Masz głos masz wybór" i "Pępek Europy", Renaty Borowieckiej-Gutsze ze Stowarzyszenia na rzecz Pamiętowa i Adamkowa pn. "Ptasia Wioska - Adamkowo", Karola Zamojskiego z Pracowni Kultury Współczesnej w Bydgoszczy pn. "Jak nie podziurawić sieci? Czyli o mechanizmach skutecznego zarządzania projektami partnerskimi".

Spotkanie poprowadził Karol Gutsze, prezes naszego stowarzyszenia.

Częścią forum był też piknik pozarządowy, na który złożyły się występy artystyczne orkiestry mandolinowej, zespołów muzycznych i tanecznych oraz teatrzyku.

Poczęstunek zapewniły panie z KGW Kęsowo i KGW Drożdżenica.

Organizatorem forum była Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie". Forum było częścią projektu "RAZEM ZNACZY LEPIEJ – rozwój sieci NGO w Borach Tucholskich"